Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН ще работят за внедряване на методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН ще работят за внедряване на методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) инициира работна среща-дискусия на тема: „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване". На форума бе представена методологията на Института за икономически изследвания при БАН.

Срещата е продължение на кръглата маса по темата, проведена на 20 март, в която участваха представители на държавни институции, работодателски организации, синдикати, академичната общност, както и независими експерти.

„Предложението на Института за икономически изследвания при БАН за внедряване на методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване ще бъде формализирано след обсъждане и срещи не само с държавни институции, но и с работодателски и бизнес организации. Ние се стремим към постигане на конкретни разултати в противодействието на данъчни пресъпления", каза директорът на ЦППКОП Бойко Великов. Той допълни, че Центърът си поставя за цел да оптимизира диалога и взаимодействието между различните органи, които са ангажирани в борбата с финансовите престъпления.

На работната среща присъстваха представители на НАП, ДАНС, Главна дирекция „Национална полиция и КТ „Подкрепа".

Директорът на Института за икономически изследвания при БАН проф. д-р Митко Димитров акцентира върху ролята на взаимодействието с ЦППКОП за популяризирането на проблема.

„В България финансовите престъпления стават видими след като се реализират и се акумулира облагата от тях. Цел на нашата методология не е да наказва, а да анализира, да осигури прозрачност на икономическите действия", подчерта Ивелин Запрянов от Икономическия институт при БАН. Той подчерта, че целта на разработената методология  е стопанските субекти да декларират изцяло и прозрачно своята дейност през публичните администрации, което ще доведе до коректно внасяне на задълженията към републиканския бюджет.

Представителите на НАП обявиха, че подобна методология ще спомогне за извършване на анализ на риска от данъчно укриване и измами и призоваха за диалог със стопанските организации по предложената методология.

„ЦППКОП може да се ангажира предварителните проверки, които извършват данъчните органи, да получат доказателствена годност в съда. Актовете на НАП не трябва да се подлагат на допълнителен анализ от вещи лица в рамките на досъдебното прозиводство", заяви Елеонора Николова, заместник-директор на ЦППКОП.

Бойко Великов посочи, че в рамките на договореното споразумение между ЦППКОП и Върховна Касационна прокуратура този въпрос може да се постави на обсъждане и анализ.

„Обсъждаме с ръководството на Народното събрание възможности законопроекти, инициирани от депутати, също да бъдат подлагани на антикорупционен анализ при нас. Центърът няма законодателна инициатива, но може да внасяме предложения за обсъждане в Министерски съвет", каза още Бойко Великов.     

Ивелин Запрянов от Икономическия институт при БАН представя методологията.