Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Агенция “Митници” ще подпишат инструкция за сътрудничество

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Агенция „Митници" ще институционализират взаимодействието си срещу корупционните практики с подписване на инструкция за сътрудничество. Това стана ясно след проведена на 30 април работна среща на директора на ЦППКОП Бойко Великов и ръководителя на Агенция „Митници" Павел Тонев.

„Ще обменяме информационни и аналитични материали във връзка с антикорупционни действия и ще работим съвместно по конкретни сигнали", обяви Бойко Великов.

На срещата са обсъдени и възможностите за сътрудничество на ЦППКОП с новосформираната дирекция в Агенция „Митници" - „Професионални стандарти и контрол". Структурата ще извършва превенция и противодействие на корупцията, както и ще осъществява превантивен контрол и ще извършва проверки за спазване на нормативната база във ведомствата в системата на агенцията.

По време на срещата са дискутирани и темите за данъчните измами и данъчно укриване, както и раработването на методология за оценка на интегритета.