Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Програма Достъп до информация ще работят за публичност на концесионните договори

ЦППКОП и Програма Достъп до информация ще работят за публичност на концесионните договори

 Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ) ще си взаимодействат в превенцията на корупционни практики при обществените поръчки. Партньорите ще работят и за осигуряване на публичност на концесионните договори.

Това стана ясно на проведената на 19 май среща на директора на ЦППКОП Бойко Великов и представители на неправителствената организация, на която се обсъдиха пресечни точки на сътрудничество.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева запозна ръководството на Центъра с т.нар. гражданска концепция за изменение на Закона за достъп до обществена информация, който бе изменен през 2008 г.

От неправителствената организация оцениха като положителни последните промени в Закона за обществените поръчки, с които депутатите гласуваха възложителите на обществени поръчки да публикуват цялата документация по процедурите, вкл. договорите с подизпълнители и допълнителните споразумения. Голяма част от предложенията на ЦППКОП в доклада „Модел на решение в областта на обществените поръчки" бяха заимствани в ЗИД на ЗОП. 

Представителите на Програма Достъп до информация обърнаха внимание, че е необходимо и публикуването на отчетите по изпълнението на договорите по обществените поръчки.

„Публичността е превантивна антикорупционна мярка. Ние можем да работим заедно за повишаване на прозрачността на дейността на държавните институции и улеснен достъп до обществена информация", каза директорът на ЦППКОП Бойко Великов.

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация, отбеляза, че документацията по концесионните договори също трябва да е достъпна. Отказът да се осигури публичност на концесионните договори в момента се аргументира с мотива, че са търговска тайна и извън обхвата на Закона за достъп до обществена информация.

Бойко Великов информира гостите, че експерти на ЦППКОП ще представят пред МС доклад с мерки в областта на концесионното законодателство.

ЦППКОП и ПДИ ще търсят форми на институционализиране на взаимодействието си в превенцията на корупционни практики при обществените поръчки и концесиите. Експерти на ПДИ ще сигнализират за драстични случаи на нарушения в обществените поръчки, които ще бъдат публикувани в т.нар. „Регистър на обществени поръчки с въздействие върху конкурентната среда".