Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН се срещнаха с работодателски организации

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН се срещнаха с работодателски организации

Ръководствата на ЦППКОП и Института за икономически изследвания при БАН се срещнаха с представители на работодателски организации, за да обсъдят възможности за внедряване на методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване. Методологията е разработена от Икономическия институт и бе представена на кръгла маса по темата през март.

ЦППКОП и Институтът за икономически изследвания инициираха поредица работни срещи с държавни институции, работодателски организации, синдикати и университети.

„Нашата цел е чрез методологията да направим икономическата дейност на стопанските субекти прозрачна и предвидима. Преките и косвени данъчни измами водят до огромни загуби за републиканския бюджет и криминализиране на икономиката", каза Ивелин Запрянов от Института за икономически изследвания. Той допълни, че се цели и подобряване на сътрудничеството между НАП, МВР, ДАНС и други институции, които работят по превенция на данъчните престъпления.

Представители на работодателските организации изразиха скептицизъм към предложенията на БАН . „Промените ще утежнят отчетността по ДДС, ще се въведат тежести за бизнеса и се съмнявам, че ще се подобри събираемостта на ДДС. Не е това начинът т.нар. сива икономика да излезе на светло", посочи Мадлен Леви от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Станислав Попдончев, финансов директор на Българска стопанска камара, постави въпроса с колко би се повишила събираемостта на данъците с въвеждането на методологията. „Нашата система за деклариране на ДДС е една от най-сложните в Европа", каза още той. Според Попдончев е видно доброто намерение, но то ще доведе до административни тежести.

Според Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), мерките срещу данъчните престъпления не трябва да са генерални,  а специфични за отделните браншове.

„Целта на дискусията е заедно да намерим най-подходящото решение на проблема. Нямаме илюзията, че ще елиминираме данъчните престъпления, по-скоро се стремим да ограничим злоупотребите", обяви директорът на ЦППКОП Бойко Великов. Той допълни, че Центърът, съвместно с експертите от БАН, ще организират още срещи за популяризиране на методологията и подобряване на диалога между държавните институции и работодателски организации за намиране на оптимално решение.  

  

Снимки : ЦППКОП