Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП ще анализира корупционните фактори в лекарствената политика

Ръководството на ЦППКОП инициира работна среща с представители на държавни институции в системата на здравеопазването на тема: „Лекарствена политика и мерки за ограничаване на корупцията", която се проведе на 28 май.

В дискусията се включиха д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, д-р Румяна Тодорова, управител на НЗОК, както и представители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), експерти от НЗОК и КТ Подкрепа.

Д-р Пенков акцентира върху проблемите, които възникват с обществените поръчки по закупуване на лекарства и процедурите по обжалване.  Поради забавена обществена поръчка за сакове за кръводаряване се е наложило например използване на държавния резерв, за да не останат без кръв нуждаещите се. Според д-р Пенков трябва да се обмислят и сроковете за обществените поръчки, защото пазарът  на лекарства е динамичен и се случва ново и по-евтино лекарство да не може да се приложи веднага, защото тече срок на  обществена поръчка за друго.

В дискусията бяха разгледани въпроси за отношенията между НЗОК и пациентските организации, лекарствата за онкологични заболявания, цените на медицинските изделия и др.

Управителят на НЗОК д-р Тодорова препоръча всички заинтересовани институции в сектора да се съберат, за да намерят най-доброто решение за оптимизиране на законодателството.

„Дискусията постави началото на разработване на проект за рискови зони на корупция в областта на лекарствената политика. Стана ясно, че е необходим сериозен анализ и оценка на корупционните фактори, както и нормативни и други промени", обобщи директорът на ЦППКОП Бойко Великов. Той допълни, че Центърът ще се срещне и с представители на пациентски организации, за да се дискутират проблемите в системата и мерки за тяхното преодоляване.