Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Работен семинар на ЦППКОП с IT лабораторията при БАН

В рамките на договореност между Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и IT лабораторията при Българска академия на науките (БАН), на 13.06.2014 г. в сградата на Центъра, се проведе семинар с участието на екипа на БАН в състав: проф. Галя Ангелова, доц. Камен Спасов, Любомир Благоев, доц. Кирил Симов, доц. Петя Осенова, Ивелина Николова, проф. Иван Димов, проф. Стефан Хаджитодоров и д-р Живко Ангелов, и ръководството на ЦППКОП: Бойко Великов - директор, Елеонора Николова - заместник-директор и Дафин Маламов - главен секретар, и експертен екип от анализатори от Центъра.

На семинара специалистите от БАН представиха своя анализ и оценка за комплексния модел БОРКОР и посочиха проблемите, които стоят пред отделните части от системата - VBS/DMS, BoReg и BoA. Разгледани бяха въпроси, свързани с цялостната експлоатация и функции на информационно-аналитичната система и възникналите трудности по отношение на техническите грешки и функционалности. Поставени бяха въпроси за връзките между отделните системи и допълнителните компоненти, които са необходими, за да може да бъде извършено тестване на системата.

„Задълбоченият анализ и оценка, получени от IT лабораторията при БАН, ни дават възможност не само да оценим състоянието на информационно-аналитичната система, но и да преодолеем проблемите и трудностите, пред които сме изправени при нейното функциониране. Задълбоченото познание върху системата открива допълнителни възможности не само за поддържането й, но и за иновации както по отношение на концептуалния модел, така и относно техническото изпълнение. Семинарът показа, че могат да бъдат развити отношенията с учените от IT лабораторията при БАН, което би могло да даде нови перспективи на Центъра", посочи директорът на ЦППКОП - Бойко Великов.