Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Доклад на ЦППКОП за периода март 2013 - март 2014

На основание чл. 6, ал. 4, т. 11 от своя Устройствен правилник, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) внесе Годишния доклад за своята дейност в Министерски съвет. Докладът обхваща периода март 2013 - март 2014 година и отразява всички аспекти от дейността на Центъра.

Тук имате възможност да се запознаете с пълния текст на Годишния доклад на български и английски език: