Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП участва в конференция по проект "Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления"

На 24.06.2014 г., заместник-директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) - Елеонора Николова, взе участие в конференция по повод стартирането на проект "Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления", реализиран от сдружение „Програма за развитие на съдебната система" и финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Посредством провеждането на нарочно и задълбочено изследване в областта на корупционните практики, проектът цели подпомагане вътрешноорганизационното развитие на прокуратурата.

Участие в събитието взеха заместник главният прокурор на Р България - Борислав Сарафов, както и представители на Държавна агенция „Национална сигурност".

На срещата г-жа Николова запозна присъстващите с анализите, които се извършват в ЦППКОП, като подчерта, че работата на Центъра свършва там, където започва тази на прокуратурата. Тя посочи, че ЦППКОП разработва цялостен нормативен акт, който да осигури реална, надеждна защита на лицата, които подават сигнали срещу корупция и злоупотреба с власт.

„Нашите наблюдения са, че имаме разпокъсани текстове, разположени в различни закони, които не осигуряват ефективна защита срещу преследване и уволнение на гражданите. Без сътрудничеството на гражданското общество и без качествени сигнали, не може да има сериозно противодействие", заяви г-жа Николова.