Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП присъства на обсъждане на новия Наказателен кодекс

По покана на Комисията по правни въпроси към Народното събрание и Министерството на правосъдието, заместник-директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) - Елеонора Николова, присъства на обсъждане на проекта на нов Наказателен кодекс, което се проведе на 24.06.2014 г. в сградата на Народното събрание.

Присъстващите представители на професионалната юридическа общност изразиха своето мнение по проекта, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 31.01.2014 г.