Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Резюме на БАН относно анализ на информационното осигуряване на разработения в ЦППКОП комплексен модел БОРКОР

По инициатива на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе потърсено съдействие и експертно мнение от страна на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на Българска академия на науките (БАН) относно изготвянето на анализ на информационното осигуряване на комплексния модел БОРКОР и работата с него.

Тук имате възможност да се запознаете с резюме на изготвения анализ: