Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Заключителна работна дискусия по „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“

На 03.07.2014 г., ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и представители на Националната агенция по приходите (НАП) и Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българска академия на науките (БАН) проведоха финална дискусия относно „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България". Методологията е изготвена от ИИИ при БАН и бе представена, след проведено обсъждане с екип от анализатори на ЦППКОП, пред ресорните институции, браншови организации и представители на медиите на няколко форума, организирани от Центъра през последните месеци.

В днешната работна среща от страна на ЦППКОП участваха директорът Бойко Великов, заместник-директорът Елеонора Николова, главният секретар Дафин Маламов, експерти и анализатори от Центъра. От страна на НАП участие взеха Нико Донев, началник отдел „Разследване на особени случаи" - Дирекция „Контрол", Радослава Младенова - държавен експерт по приходите в дирекция „Контрол", Мина Янкова - главен експерт по приходите в дирекция „Данъчно-осигурителна методика" и Бисер Димитров - главен юрисконсулт в дирекция „Данъчно-осигурителна методика". От ИИИ при БАН участва Ивелин Запрянов.

Обсъдени бяха евентуалните ефекти от внедряване на предложените мерки в „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България".  Бяха изразени съображения във връзка с провеждащите се обсъждания за създаването на Директива и Регламент, които да унифицират съдържанието на данъчните декларации във всички държави-членки на Европейския съюз, като се върви към минимализиране на данните, които икономическите субекти съобщават в тази декларация.

ЦППКОП ще предложи на вниманието на Министерски съвет и Народно събрание на Р България да се произнесат относно изготвената от ИИИ при БАН „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България" и мерките за превенция, включени в нейното съдържание.