Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

КСБ и ЦППКОП обединяват усилия за търсене на решения за намаляване на административната тежест при регулаторни режими

КСБ и ЦППКОП обединяват усилия за търсене на решения за намаляване на административната тежест при регулаторни режими

На работна среща, състояла се на 29.09.2014 год. между представители на Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност/ЦППКОП/ беше обсъдена възможността за включване на представители на КСБ и други браншови организации в работна група, създадена със заповед на директора на Центъра, за да реализира проекта „Анализ на нормативната уредба с оглед намаляване на административната тежест при лицензионните и регулаторни режими".
В разговорите в централната офис-сграда на КСБ от страна на Камарата се включиха председателят инж. Светослав Глосов, Таня Бъчварова - гл. експерт, ръководител проект „Мониторинг на обществените поръчки" към КСБ. Центърът беше представен от неговия директор Бойко Великов, Елеонора Николова - зам.-директор, Дафин Маламов - главен секретар и Бойко Славчев - директор дирекция „Иницииране на проекти и анализ на конкретни случаи". На срещата присъстваха Павел Иванов - секретар на Съвета за административна реформа при Министерския съвет и Ренета Николова - прокурист и главен редактор на вестник „Строител".
„Подобна инициатива е пример за сътрудничество между държавна иституция и браншова организация, каквато е КСБ. За нас най-важно е чрез създаването на работната група да постигнем конкретни резултати, които да са в полза на цялата държава", заяви Бойко Великов. По думите му опитът и експертите, с които разполага Камарата биха могли да са от полза.
На срещата бе обсъден годишният доклад Doing Business (Правене на бизнес) на Световната банка. Класацията измерва напредъка на държавите по 10 индикатора, които включват стартиране на бизнес, издаване на разрешително на строеж, свързване с електричество, регистрация на собственост, достъп до кредитиране, защита на инвеститорите, плащане на данъци, международна търговия, спазване на договорите и обявяване на несъстоятелност.
Според данните от анализа най-неблагоприятните стойности за България са по показателят „свързване с електричество", където заемаме 135 място от 189 държави. Като слабост са отчетени времето, необходимо за свързване на новата сграда с електричество - 130 дни, и цената - 320% от дохода на глава на населението. От информацията става ясно още, че през последните години не е отчетен напредък на страната ни в тази сфера.
Друг проблем е издаването на разрешителното за строеж, в което България е поставена на 118-то място. По думите на зам.-директора на ЦППКОП Елеонора Николова, по този показател е необходимо да се намали броя на изискуемите процедури, които в момента достигат 18, както и времето, което отнема на инвеститора сдобиването с документа. Експертите на Световната банка отбелязват, че през последните години вместо да се облекчават процедурите в тази област те стават по-тежки за инвеститорите и значително затрудняват дейността им.
Това е и основната причина от ЦППКОП да се обърнат към КСБ, с цел организиране на работни срещи и дискусии между Камарата, Центъра, Секретариата на Съвета за административна реформа при МС, както и другите браншови организации, на които да се формулират стратегически цели и конкретни стъпки за работа в съвместен проект, който да помогне за намиране на решения за развитие на административния капацитет.
Според Елеонора Николова, заради административната тежест и множеството режими потенциални инвеститори могат да се откажат да вложат средства в България. „Оказа се, че у нас всеки е заградил някаква сфера, застанал е отпред и къса билетчета. Това обаче не е производство и от него няма полза за икономиката. Проблемът пред бизнеса е голям", допълни още тя.
По думите на инж. Глосов КСБ е готова да предостави експерти, които да помогнат за развитието на проекта. Той коментира проблемите, с които се сблъсква бранша като каза, че е необходимо цялостно да се облекчи процедурата по издаване на разрешение на строеж и да се намали административната тежест. Инж.Глосов даде конкретни примери за срокове за издаване на разрешение, които достигат и до една година. Като проблем бе посочена и различната практика в отделните общини, където броят на изискваните от фирмите документи се разминава, а и има голяма доза субективизъм, проявявана от съответните местни администрациии. Сроковете за издаване на разрешителни също масово не се спазват, каза още председателят на КСБ.
Той запозна представителите на Центъра с пакета от законопроекти, изготвени от работната група към Камарата, които могат да въведат важни промени за сектора. „Надявам се да продължим нашето бъдещо сътрудничесто и съвместно с представители на Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите по геодезия да намерим правилната формула, която да помогне на строителния бранш", добави инж. Глосов.