Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП е на финалния етап на своя доклад „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики“

ЦППКОП е на финалния етап на своя доклад „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики“

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ проведе работна дискусия по подготвяния от страна на институцията доклад „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики". Експертният екип, който е на финалния етап преди приключване на доклада, представи извършената значителна аналитична дейност и обсъди с ръководството на ЦППКОП констатираните резултати и препоръки за промени в нормативната и поднормативна законова уредба, свързани с лекарствената регулация у нас. Те ще бъдат отправени към ресорните институции, с цел превенция и противодействие на корупционни практики в областта на лекарствената политика и търговията с лекарства.

В работната дискусия участие взе и външният консултант, който подпомага работата на Центъра по конкретния проект - доц. д-р Жасмина Мирчева, изпълнителен директор на Националния институт за контрол на лекарствените средства през периода 1995 - 1998 г. и на Изпълнителната агенция по лекарствата през 2009 г. В продължение на 7 години (1998 - 2005 г.) тя е работила като директор за Централна и Източна Европа по научни и регулаторни проблеми към Европейската асоциация на производителите на безрецептурни лекарства в Брюксел. 

С изготвянето на настоящия иновативен доклад, посредством специализирана методология, ЦППКОП утвърждава своята практика да анализира сектори и теми с особено сериозно обществено значение. Основната цел на изготвения доклад е да бъдат отчетени т.нар „слаби места", при които се констатира евентуален риск от осъществяване на корупционни практики и той да бъде отстранен или значително намален чрез предложени ефективни мерки. Установяването на корупционните фактори и подготвяните решения са разработени в сътрудничество с множество институции, пациентски и неправителствени организации с компетентност в посочената област. Експерти от ЦППКОП взеха участие и в Първата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравеопазването", организирана от вестник „Капитал".

До края на настоящия месец предстои да бъде организирана финална среща, на която конкретният доклад ще бъде обсъден с представители на националните ресорни институции, НПО в областта на лекарствената политика и синдикати в страната. След провеждането на тази дискусия и вземайки предвид получените препоръки, докладът „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики" ще бъде представен публично пред представители на медиите.