Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова изнесе лекция във Военна академия „Г.С. Раковски“

Елеонора Николова изнесе лекция  във Военна академия „Г.С. Раковски“

„Превантивните мерки срещу корупционни практики са много по-ефективни от противодействие чрез методите на наказателното право. Наша цел е създаването на система от мерки, които да попречат на чиновниците да извършат корупционни деяния, за да не се стига до последващи наказателни действия". Това обяви Елеонора Николова, заместник-директор на ЦППКОП по време на леция на тема „Борба с корупцията и корупционното поведение в публичната сфера". 

Експозето на г-жа Николова бе в рамките на специализирания курс по „Антикорупция и превенция на корупцията", който се провежда във Военна академия „Георги Сава Раковски".

Лекторът акцентира върху последиците от корупцията върху функционирането на демократичните институции и развитието на пазарната икономика.

 Елеонора Николова запозна курсантите със статута, целите и функциите на ЦППКОП, както и с обществените очаквания към неговата дейност.