Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Партньор на ЦППКОП с признание в Германия

Партньор на ЦППКОП с признание в Германия

  

Председателят на борда на директорите на фирма Инит АД и говорител на работна група „Интернет и икономика на услугите" Дирк Щоксмайер поздравява Ангела Меркел.

 

Германската фирма Инит АД, която е партньор на ЦППКОП и изгради ИТ инфраструктурата на Центъра, участва активно в разработването на стратегически препоръки за дигитализирането на германската икономика. Фирма Инит АД е член на работна група, в която водещи представители на бизнеса, научните среди, синдикатите и администрацията, формулират насоките за т.нар. „Проект на бъдещето (Smart Service World) „-  интернет базирани услуги за икономиката.

ЦППКОП работи с фирма Инит АД от края на 2011 г, когато се създава Проект мениджмънт офис (ПMO) за координиране на подготвителни дейности по проекти и за технически консултации. Фирма Инит АД реализира софтуерните компоненти от аналитичната система на ЦППКОП и консултира в прилагането на работните процеси съгласно стандарта за изпълнение на проекти на правителството на ФР Германия - „V Modell-XT".

През 2014 г. лично федералният канцлер г-жа Ангела Меркел  приема препоръките на работната група, която описва как физически и дигитални услуги се сливат в иновативни „Smart Services" и водят до промяна в икономическата визия. Фирма Инит участва в разработването на необходимите рамкови условия и препоръки за бизнес модели, които се базират на нови данни и услуги.

Дейностите са в рамките на „Хай-тек стратегия 2020" на федералното правителство с цел налагането на Германия като водеща държава в областта на ИТ иновациите.

Г-н Дирк Щоксмайер, основател на Инит АД и председател на борда на директорите, акцентира върху изработената от работна група „Интернет и икономика на услугите" - „hybrid service еconomy", в която са заложени иновативни бизнес модели.