Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова изнесе лекция в Учебния център на ДКСИ

Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/, изнесе лекция на тема: „Противодействие на корупцията" пред служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/. Експертното представяне бе част от програмата на проведеното в Учебния център на ДКСИ тематично обучение, открито от председателя на институцията - Борис Димитров, който връчи на г-жа Николова и специален плакет.

В лекцията бяха разгледани актуални моменти относно превенцията и противодействието на корупцията, нейното зараждане и формите, които тя придобива в годините на Прехода у нас, както и общокорупционните области в европейски план. И.д. директорът на ЦППКОП представи пред аудиторията на обучението целите за създаването на Центъра и неговите функции, както и изготвените към настоящия момент проекти.