Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП представи завършен аналитичния инструмент БОРКОР пред изпълнителната власт

ЦППКОП представи завършен аналитичния инструмент БОРКОР пред изпълнителната власт

„Дължахме това на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и аз се радвам, че дойдохме", заяви вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на представянето на дейността и информационно-аналитичната система на ЦППКОП.

„БОРКОР има своя капацитет от хора, които видяхте тук, и една система, която се надяваме да заработи, сложена на правилната основа", заяви г-жа Кунева и благодари на екипа на Центъра за положените до момента усилия.

"Знаем какво не е наред и знаем, че анализаторско звено като това, което е БОРКОР, е необходимо. Въпросът е обаче от този анализ да следват резултати веднага". Вицепремиерът изрази очакване, че след като информационно-аналитичната система вече е завършена, в рамките на следващите месеци, тя трябва да доведе до конкретни и значителни резултати.

На събитието присъстваха също министърът на правосъдието Христо Иванов, съветниците в кабинета на г-жа Кунева - Петя Първанова и Димитър Георгиев, както и Васил Величков - съветник на вицепремиера по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Представянето предизвика сериозен журналистически интерес.

„Имам честта да съобщя на вицепремиера Кунева, че фактически днес ние правим ритуално предаване на създадения в институцията аналитичен инструмент, който може да бъде ползван от страна на българското правителство. Инфраструктурата е изградена и Центърът работи така, както е замислен. Той е създаден, за да анализира, планира и управлява комплекс от мерки за превенция на корупцията", заяви Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП. 

В своята презентация тя посочи трите основни дейности на ЦППКОП към настоящия момент: осъществяването на превантивен контрол по законопроекти, чиито вносител е Министерският съвет на Р България, анализиране на риска в значими рискови зони за корупция и работа със специализираната информационно-аналитична система.

Директорът акцентира върху проекта БОРКОР - модерен модел за централно планиране и развитие на съгласувани, координирани отделни мерки и системи от мерки, свързани помежду си в системно единство /Интервенционна система/ срещу корупцията. Г-жа Николова се спря на трите основни стълба, на които е базиран той: V-Modell XT - официална методология за управление на проекти; IT инфраструктура и експертни концепции. 

„Ние се гордеем с това, че Центърът е възприел стандарт за управление на проекти, тъй като V Modell XT на Федерална република Германия бе специално адаптиран за работата на ЦППКОП. Това позволява безконфликтно, прозрачно, законосъобразно, предвидимо и прогнозируемо да разработваме проекти в сферата на превенция на корупцията. Той гарантира единен подход за реализация на проектите на нашата институция. Втората важна компонента е инфраструктурата - хардуерни и софтуерни системи, които подпомагат анализаторите на Центъра така, че тяхната работа да се извършва в много по-кратки срокове, а също така позволяват и осъществяването на няколко анализа едновременно. Третата важна основа са експертните концепции - постижения на науката, на информационните технологии, както и различни аналитични методи и техники, които са инкорпорирани в голяма степен в информационно-аналитичната система на ЦППКОП и спомагат извършването на редица анализи. Те се срещат на едно място и взаимно се подкрепят, като по този начин се гарантира обективност, достоверност, високо качество, отчетност, контрол и прозрачност", обобщи ръководителят на ЦППКОП.

Г-жа Николова се спря на заложената в проекта БОРКОР взаимовръзка и необходимостта от синхронизирани действия на институциите с цел приемане и внедряване на предложените от Центъра комплексни мерки: „Бих искала да посоча значението от приложението на V Modell XT. Именно той разпределя отговорностите между Центъра, който е аналитично звено извън политиката, и политическото тяло, което се намесва на различни етапи - за да възложи проект, да одобри мерките и да направи възможно тяхното приложение. Без взаимодействието на тези два компонента, проектът е безсмислен".

Пред официалните лица и представители на медиите екип от анализатори на ЦППКОП демонстрира на практика трите, специално разработени за БОРКОР, софтуерни приложения: DMS/VBS (система за управление и обработка на проекти, процеси и документи), BoReg (аналитичен софтуер за съхранение и предоставяне на необходимите за анализа данни, обекти, статистики и каталози) и BoA (софтуер за управление на аналитичните дейности, който подкрепя изпълнението на анализите, предоставя шаблони и приложения за всеки анализ).

Тук имате възможност да се запознаете с представената на събитието презентация на ЦППКОП

Галерия със снимки от събитието