Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова представи анализ на корупционните възможности при обществени поръчки в строителството

Елеонора Николова представи анализ на корупционните възможности при обществени поръчки в строителството

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова представи пред министри и експерти в областта на строителството анализ на процедурите, проведени в изпълнение на проекти, финансирани от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Това се случи на четвъртата кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки", организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и в-к „Строител". На форума присъстваха Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, депутати, представители на Световната банка и експерти. 

Г-жа Николова обясни, че обществените поръчки се проверяват от гледна точка законосъобразност и наличие, респ. отсъствие на корупционни елементи. Общата стойност на средствата за 9 централни органи-бенефициенти е 210 257 516 лв., а стойността по общинските проекти е 289 087 061 лв.

„Не всички договори и процедури са обявени в Агенцията за обществени поръчки. Само малка част от проведените процедури по ЗОП допринасят за постигане на повече конкурентност и снижаване на цената. При малките общини имаме една оферта, една цена, една фирма-изпълнител", обяви Елеонора Николова.   

Изборът на проектите и обществените поръчки на централните органи и общините, които бяха анализирани от ЦППКОП, бе проведен публично през месец октомври 2014 г. чрез теглене на жребий. Представителната извадка се състои от три извадки - проекти и обществени поръчки на централни органи, на общини (над праговете по чл.14, ал.1 от ЗОП) и на общини (под праговете по чл.14, ал.1 от ЗОП), което представлява приблизително 1/5 от общия брой.

В презентацията на ЦППКОП се посочват повтарящи се през годините и процедурите индикатори за възможни корупционни практики, както и се предлагат конкретни мерки в областта на превенция на корупцията.

На кръглата маса вицепремиерът Томислав Дончев представи насоките в подготвяния нов ЗОП. „Опитваме се да транспонираме логиката на европейското законодателство", каза той и обясни, че електронизацията на процеса касае не само отношенията възложител-изпълнител, но и възложител - АОП.

Росен Колелиев от КСБ посочи, че „критерият най-изгодна цена е начин за узаконяване на корупционни практики". В дискусията бе повдигнат и въпросът за улесняване на достъпа на малките и средни фирми до пазара на обществените поръчки. 

Цялостният доклад на ЦППКОП относно процедурите, проведени в изпълнение на проекти, финансирани от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", ще бъде представен допълнително пред журналисти и публикуван на интернет страницата на Центъра. 

С текста на представената на събитието презентация от ЦППКОП можете да се запознаете  ТУК

Снимка:
Денис Бучел, в. "Строител".