Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Германската фондация „Конрад Аденауер“ подкрепи завършения информационно-аналитичен инструмент БОРКОР

Германската фондация „Конрад Аденауер“ подкрепи завършения информационно-аналитичен инструмент БОРКОР

Германската фондация „Конрад Аденауер" изрази своята подкрепа към проекта БОРКОР и представения завършен информационно-аналитичен инструмент на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/. Ръководителят на българското бюро д-р Марко Арндт присъства на презентация на дейността на институцията, както и на демонстрация на работните процеси, които се извършват посредством целево ориентираните софтуерни и хардуерни системи в ЦППКОП.

През месец март 2012 г. Центърът и фондация „Конрад Аденауер" реализираха съвместно първото публично представяне на антикорупционното звено и целите на стартиралия проект БОРКОР. „Виждам, че тук е извършена сериозна дейност от страна на екипа на Центъра и оценявам положените усилия", заяви д-р Арндт на презентацията на завършената информационно-аналитична система. 

И.д. директорът на ЦППКОП - Елеонора Николова представи основните задачи и резултати от дейността на институцията. Ръководителят на българското бюро на фондация „Конрад Аденауер" прояви интерес към антикорупционния анализ на законопроекти на Министерския съвет /МС/, който Центърът извършва от месец ноември 2013 г. Г-жа Николова запозна госта с процеса и предимствата от конкретната дейност на институцията, чиято стойност ръководството на ЦППКОП оценява високо. Тя представи изготвените от Центъра доклади по проекти в зони с повишен корупционен риск. „Предложените от наша страна мерки за превенция и противодействие на корупцията имат директен финансов ефект - спестяват пари на данъкоплатеца", заяви г-жа Николова.