Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Основателят на „Прозрачност без граници“ проф. Петер Айген посети ЦППКОП

Основателят на „Прозрачност без граници“  проф. Петер Айген посети ЦППКОП

Основателят и председател на Консултативния съвет на „Прозрачност без граници" проф. Петер Айген посети на 16 юни ЦППКОП, за да се запознае с методологията на Центъра и проектите, които в момента се разработват от анализаторите.

„Вашето предизвикателство е да мобилизирате гражданското общество, което да подкрепи прилагането на вашите мерки и създаването на политическа воля за това", каза проф. Айген. Той оцени високо превантивния подход на ЦППКОП в противодействието на корупцията и прояви интерес към информационно-аналитичната система на Центъра, с помощта на която се идентифицират „слаби места" на корупцията и се изработват мерки за тяхното неутрализиране.

„Без подкрепата на гражданското общество и медиите, нашите антикорупционни мерки остават само на хартия", обяви и.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова и допълни, че при разработването на проектите Центърът разчита на партньори от неправителствения сектор. По новия проект на ЦППКОП „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор" вече са проведени срещи с две граждански структури, които са работили по темата - „Институт за развитие на публичната среда" и НПО „Линкс". Предстои и среща с представител на „Прозрачност без граници" по проекта за етичните стандарти, който е одобрен от вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева. Консултант на ЦППКОП по темата е британският експерт Дейвид Улстънхолм, дългогодишен криминален инспектор и антикорупционен специалист. Той е участвал в разработването на проекти, свързани с повишаване на почтеността в публичния сектор в страни от Източна Европа.

Проф. Айген призова за по-тясно сътрудничество между ЦППКОП и структурите на гражданското общество и покани ръководството на Центъра да участва в тазгодишната конференция на „Прозрачност без граници", която ще се проведе през септември в Малайзия. „Ще имате възможност да представите вашия подход за борба с корупцията и да дискутирате за опита на други държави", каза още проф. Айген.

Анализаторите на ЦППКОП демонстрираха пред госта работните процеси, които се извършват посредством целево ориентираните софтуерни и хардуерни системи. Г-жа Николова обясни, че с помощта на аналитичния софтуер ще се търсят корупционните вратички при освидетелстването от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), на база на което се отпускат пенсии за инвалидност и редица социални придобивки.
„Искаме да предложим на правителството система от мерки за ограничаване на корупционните рискове при работата на ТЕЛК. Нашите мерки са ефективни, само когато се приложат цялостно", обясни и.д.директорът на ЦППКОП.

Преди посещението в ЦППКОП, проф. Айген изнесе лекция в СУ „Св. Климент Охридски" на тема: "Ролята на гражданското общество в укрепване на глобалното управление. Примерът с борбата с глобалната корупция". Г-жа Елеонора Николова също участва във форума, като представи пред аудиторията превантивния подход на ЦППКОП в борбата с корупцията.