Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камара на строителите в България

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камара на строителите в България

„Проектът за новия Закон за обществените поръчки е с високи качества и в синхрон с новите Директиви на ЕС. Когато през 2013 г. представихме нашия „Модел на решение в областта на обществените поръчки", не сме си представяли, че всички наши идеи ще намерят място в закона в такъв кратък срок". Това обяви Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП на петия дискусионен форум „Строителството през 2016 г. - перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 - 2020", организиран от Камара на строителите в България (КСБ).

Ръководителят на Центъра и експерти от специализираната администрация присъстваха на дискусията, която се проведе на 28 септември.

В експозето си г-жа Николова посочи достойнствата на законопроекта, който е приет на първо четене от ресорните комисии в Народното събрание.
„Приветстваме процедурата сертифициране - това е т.нар. предварителна регистрация на фирмите, когато участват в процедури по ЗОП. Предложението намалява възможността за отстраняване на фирмите по формален признак и субективизъм от страна на възложителите", отбеляза тя. Според Николова позитивно е и създаването на правила за участието на независимите експерти в пазарните консултации и/или в подготовката на документите за ОП, както и намаляването на бюрократичната тежест при възлагане.

В проекта на ЗОП са възприети препоръки на ЦППКОП - дефиниране на понятието „подизпълнител" и отпадане на правната възможност възложителите да прекратят процедура през преценка за целесъобразност.

„КСБ си подреди бранша. Централният професионален регистър на строителя е пример за това", каза още Елеонора Николова и похвали организацията на форума. В събитието участваха Томислав Дончев - вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика, Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивелина Василева - министър на околната среда и водите, Ивайло Московски - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и др.

Специалният гост на събитието Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, отбеляза, че в Доклад на Европейската сметна палата се препоръчва изготвянето на база данни за нередности в обществените поръчки. Тя обясни, че в страните-членки на ЕС липсва системен анализ на нарушенията при обществените поръчки.

Снимка: Денис Бучел