Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

]init[ реализира софтуер за анализ "BOReg" за разработване на ефективни мерки срещу корупцията в България

Германската фирма изгради ИТ инфраструктурата на ЦППКОП, както и реализира софтуерните компоненти от аналитичната система на институцията. Експерти на ИНИТ консултираха ЦППКОП в прилагането на работните процеси съгласно стандарта за изпълнение на проекти на правителството на ФР Германия - „V Modell-XT". На 1 юли 2015 г. бе финализирана и окончателно приета информационно-аналитичната система, с която Центърът е в състояние да анализира рискови зони на корупция в различни сфери на обществения живот.

Линк към прессъобщението (на немски език):
http://www.pressebox.de/pressemitteilung/init-ag-fuer-digitale-kommunikation-berlin/init-implementiert-IT-Analysesoftware-BOReg-zur-Entwicklung-effizienter-Anti-Korruptionsmassnahmen-in-Bulgarien/boxid/767138

 

Прессъобщение
Берлин, 24 ноември 2015 г.

Софтуер за форензик анализи с цел борба с корупцията и организираната престъпност в България

 

  • Модерна матрична организация за анализ и разработване на превантивни антикорупционни мерки бе проектирана и изградена с германска подкрепа.
  • Софтуерът "BOReg" служи за анализ на рискове и за преодоляване на слаби места, които причиняват корупция и умишлени правонарушения.
  • Фирма ]init[ AG подкрепя Министерския съвет на Република България при осъществяването на проекта "БОРКОР", в който за пръв път се изпитва иновативна технология за вътрешен контрол GIsP във връзка с германския стандарт за проектно управление в публичната администрация V-Modell XT. 

В борбата с корупцията и организираната престъпност Министерският съвет на Република България сега разполага с модерен софтуер за форензик анализи. Специализираното приложение "BOReg" бе разработено и реализирано от германската фирма за дигитални комуникации ]init[ AG.

BOReg е ИТ инструмент, специално разработен за нуждите на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП). С уеб-базирания софтуер антикорупционното звено анализира закони и други нормативни актове, организации, процеси, както и технически и административни дейности. По този начин слаби места могат да бъдат идентифицирани възможно най-рано и противодействащите мерки да бъдат точно съобразени с тях.

Софтуерът се поддържа и използва от българското антикорупционно звено ЦППКОП. Фирма ]init[ AG координира организационното и техническото изграждане на Центъра и осъществи базираната на софтуер аналитична технология "Generisches Interventionssystem Prinzip" (GISP) чрез разработването на ИТ инструмента BOReg.

"БОРКОР е акроним и на български език означава борба с корупцията. Центърът, който е организиран въз основа на германския стандарт за проектно управление V-Modell XT, и реализираният софтуер създават идеална отправна точка за ефективна, превантивно действаща борба с корупцията", отбелязва Ролф Шлотерер. По време на проекта той бе командирован от Федералното министерство на вътрешните работи на Германия като съветник на българското правителство при заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на България. "Проектът е пример за разработване и прилагане на добри практики и за успешно европейско сътрудничество въз основа на стандарта на германското Федерално правителство за управление на проекти V-Modell XT. С изграждането на ЦППКОП бе създадена първата матрична организация в България. За разлика от класическите държавни ведомства в тази проектна организационна структура си взаимодействат два различни типа управление - в съответствие с установени правила за ефективно осъществяване на проекти."

С проекта "БОРКОР" специално за България бе разработен дериват на стандарта V-Modell XT, който бе изпитан във връзка със аналитичната технология GIsP за пръв път извън Германия. В резултат бе създаден организационен, методически и базиран на софтуер комплексен модел, който с помощта на специално разработена система за анализ е способен да установява рискове и правонарушения, както и да разработва ефективни мерки срещу корупцията.

Харалд Фелинг, директор на фирма ]init[ AG подчертава: "Борбата с корупцията и организираната престъпност е основен приоритет в рамките на Европейския съюз и неговите държави-членки. Съвместно с нашите българските партньори се гордеем, че чрез реализирането на BOReg, сме направили важен принос за преодоляване на проблема".

 

За фирма ]init[ AG
Фирма ]init[ AG е специализиран доставчик на ИТ услуги в областта на електронното управление и бизнес. Правителства и международни структури, фирми и неправителствени организации доверяват своите интернет и ИТ проекти на дългогодишния опит и компетентността на ]init[. Широкото портфолио на фирмата включва услуги в областта на ИТ консултиране, разработване на специализирани софтуерни приложения, комуникация в интернет, редакция и поддръжка на уебсайтове и експлоатация на ИТ системи.
]init[ е основана през 1995 г. от главния изпълнителен директор Дирк Щоксмайер. Над 300 служители осигуряват индивидуални решения от единен източник под мотото "Услуги за и-обществото". Освен централата си в Берлин ]init[ поддържа и клонове в Кьолн, Майнц и Мюнхен, както и в Брюксел, Абу Даби и Делхи.

]init[ AG
Köpenicker Straße 9
10997 Berlin
Phone +49 30 97006 0
Fax +49 30 97006 135
init@init.de
www.init.de
Контакт:
Саша Валтер
Преса и връзки с обществеността
Електронна поща: presse@init.de
Телефон: + 49 30 97006 759
Факс: + 49 30 97006 135