Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Писмо от г-жа Христина Христова, председател на Института за семейна политика до ръководството на ЦППКОП

ЦППКОП публикува писмо от г-жа Христина Христова, председател на Института за семейна политика до ръководството на Центъра по повод изготвянето на предварителен доклад „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на органите на медицинската експертиза (териториалните експертни лекарски комисии - ТЕЛК) и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията". Проектодокладът е изпратен до държавни институции и неправителствени организации с молба за становища и препоръки относно разработването на темата.
Линкове към пълната и кратка версия на доклада на ЦППКОП: