Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Методологията на ЦППКОП бе представена на антикорупционна конференция в Полша

Методологията на ЦППКОП бе представена  на антикорупционна конференция в Полша

Експерти от специализираната администрация на ЦППКОП участваха в Шестата годишна антикорупционна конференция на Централното антикорупционно бюро на Република Полша. Форумът се проведе на 9 и 10 декември 2015 г. във Варшава и бе посветен на международното сътрудничество при превенцията и противодействието на корупцията.

В конференцията взеха участие представители от осем европейски държави (Полша, Литва, Молдова, Румъния, Австрия, Украйна, Великобритания, България) и четири международни организации и инициативи (RAI, OLAF, Transparency International, UNODC).

В рамките на форума експертите на ЦППКОП проведоха редица срещи с представители на антикорупционни органи от Великобритания, Австрия, Полша, Румъния, както и с участници от неправителствения сектор.

Ръководителят на отдел „Право, анализ и статистика" към Федералната служба за превенция и противодействие на корупцията в Австрия - г-жа Карлота Пирнат прояви особен интерес към методологията на Центъра, по която се извършват правни и сравнително - правни анализи на законопроектите на изпълнителната власт. Тя предложи размяна на работни визити между ЦППКОП и Федералната служба с цел обмен на добри практики, експертиза и опит във връзка с разработването на антикорупционни мерки.

Регионалният директор на Асоциация „Прозрачност без граници" за Азиатския регион - г-н Срирак Плипат отправи покана към ЦППКОП за участие в работни срещи-дискусии, на които представители на антикорупционни структури от цял свят ще обменят добри практики и опит. Планирано е инициативата на Трансперънси интернешънъл да се проведе през 2016 г. в Берлин.