Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Екипът на ЦППКОП се срещна с президента на фондация „Америка за България“

Екипът на ЦППКОП се срещна с  президента на фондация „Америка за България“

Екипът на ЦППКОП се срещна с новия президент и главен изпълнителен директор на фондация „Америка за България" г-н Джордж Зарубин. Цел на визитата бе обсъждане на пресечни точки на взаимодействие между Центъра и представители на гражданското общество.

Според проектната идея, по която е създаден ЦППКОП, за партньори по отделните проекти се привличат неправителствени организации с експертиза в изследваната от институцията област с корупционен риск.

„Благодаря за поканата. Има различни форми да работим заедно", каза г-н Зарубин и допълни, че неговият екип ще се запознае с проектните идеи на ЦППКОП за ограничаване на корупционните възможности и практики в сфери с повишен корупционен риск.

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова представи пред гостите от „Америка за България" превантивния подход при разработване на антикорупционни мерки, както и анализа на законопроектите на изпълнителната власт. Центърът идентифицира противоречия, празноти, неясни дефиниции в законопроекти на МС, които могат до доведат до корупционни прояви и предлага мерки за тяхното редуциране.