Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Анализатори от ЦППКОП взеха участие във форум, посветен на оценката на работоспособността

Анализатори от ЦППКОП взеха участие във форум, посветен на оценката на работоспособността

Екип от анализатори на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) взеха участие в кръгла маса на тема - „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация - предизвикателства и насоки за реформа". Форумът се проведе на 26 януари и бе организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КНСБ. Събитието бе под патронажа на вицепремиера по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Повод за участието на експертите от Центъра е Доклад по проект - „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на органите на медицинската експертиза (териториалните експертни лекарски комисии - ТЕЛК) и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията" . Предварителният доклад на ЦППКОП бе изпратен през м. декември на компетентните институции и публикуван на интернет страницата на ведомството.

„От дискусията стана ясно, че нашите предложения се възприемат на сто процента. Задачата ни бе поставена с Националната програма за реформи Европа 2020, като следваме препоръка на ЕК за въвеждане на по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност", обяви и.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова. Тя обърна внимание, че ЦППКОП е бил информиран за сериозността на проблема на среща с областните управители още през 2014 г. Тогава са били изнесени драстични случаи на цели села, в които освидетелстваните за инвалидност лица са били с идентични заболявания.

Ръководителят на ЦППКОП представи основните изводи за прокорупционни възможности при освидетелстването от ТЕЛК. „Лекарите в ТЕЛК са ниско платени и много натоварени, като три четвърти от тях са в пенсионна възраст. Те работят за 480-490 лв.; имат и ограничения за допълнителна дейност. От друга страна наблюдаваме категории лица, които са неправомерно инвалидизирани и дори освидетелстват децата си по този начин. Така се получава възпроизвеждане на „купена инвалидност", обясни Николова.

Препоръките на ЦППКОП за ограничаване на корупционните рискове при освидетелстването от ТЕЛК и издаването на инвалидни пенсии са на база проведени анализи и анкети, като основен инструмент са правният и сравнително-правен анализ. Проучени са добри практики на европейски държави във връзка с оценката на остатъчната работоспособност на лицата и възможностите им за бързо реинтегриране на трудовия пазар; изследвани са възможностите за отчитане на приноса на лицата към осигурителната система при получаването на инвалидни пенсии.

„Солидарността предполага справедливо разпределение на публичните средства и пресичане на възможностите за неправомерно източване на системата", посочи още Елеонора Николова.