Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова участва във форум на КСБ за обществените поръчки

Елеонора Николова участва във форум на КСБ за обществените поръчки

„Удовлетворени сме от добрите решения в новия Закон за обществените поръчки. Те са в синхрон с нашия Модел на решения при обществените поръчки, който представихме през февруари 2013 г. Ако имаше добро сцепление между експертиза и политическа воля, добрите предложения можеха да се реализират още тогава." Това каза и.д. директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) Елеонора Николова на петата кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки". Организатор на форума е Камарата на строителите в България (КСБ).

Г-жа Николова посочи позитивните промени в новия ЗОП, които поощряват конкуренцията, елиминират дискриминационните възможности и редуцират корупционния риск - стандартизация на процедурите, участието на независими експерти в комисиите, проверка за годност на кандидатите извън конкретната процедура и др.

Законът е анализиран от експерти на ЦПППКОП, които са открили и евентуални рискове за корупционно поведение- например възможност за узаконяване на т.нар. целесъобразност - разделяне на обществената поръчка на части с цел прилагане на по-облекчен ред за възлагане. Според г-жа Николова трябва да се гарантира, че субективното решение на възложителя ще бъде елиминирано и ще се избегне недобро административно управление.

Препоръчваме изготвянето на маркетингови проучвания по отношение на предмета на обществената поръчка и ориентировъчната цена, за да се изразходват най-ефективно бюджетните средства. Известен е случай за обществена поръчка за изграждане на стадион в малко населено място с преобладаващо застаряващо население", посочи още Е. Николова. Тя обясни, че по-доброто планиране и засиленият предварителен контрол са антикорупционни мерки.

Заместник-министър председателят и министър по европейските фондове Томислав Дончев обяви, че целта на новия ЗОП е постигането на повече прозрачност, конкуренция и намаляване на корупционния риск.

Елеонора Николова анонсира новия проект на ЦППКОП, продиктуван от незавидното място на България в класация за икономическата свобода на фондация "Херитидж" и вестник "Уолстрийт джърнъл" - България е на 60-о място в ежегодния индекс, при който се наблюдават общо 186 държави в света. „Разчитаме на професионализма и опита на КСБ за разработването на проект - Ограничаване на корупционните практики в общините чрез намаляване на административната тежест върху малкия и среден бизнес. Ентусиазмът и мотивацията на гражданите да започнат бизнес се убиват от многобройните административни процедури и разрешителни", каза още Николова и акцентира върху необходимостта от партньорство по проекта с работодателските организации.

Снимка: Денис Бучел