Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Експерти от ЦППКОП участваха в семинар на ЕК за корупцията в частния сектор

Експерти от специализираната администрация на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) участваха в семинар на тема „Корупцията в частния сектор", организиран от Главна Дирекция „Миграция и вътрешни работи" на Европейската комисия.
Форумът се проведе на 21 април в гр. Прага, Чешка република.

Срещата е в рамките на програмата на ЕК за обмяна на опит и добри практики, която стартира през 2015 г. с цел подпомагане на държавите-членки, местните неправителствени организации и други заинтересовани страни за справяне с конкретни предизвикателства, установени в Доклада за борба с корупцията в ЕС. Първият по рода си доклад на ЕС за борба с корупцията бе публикуван в началото на 2014 г. и отчита, че корупцията засяга всички държави-членки на Съюза и струва около 120 милиарда евро годишно на икономиката на ЕС.

По време на семинара бяха обсъдени въпросите за опита на държавите от ЕС в противодействието на корупцията в частния сектор, прането на пари, внедряването и прилагането на Рамковото решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор и др.

Планирани са вече и следващите срещи по програмата за обмяна на опит, които ще са посветени на темите: политическите системи за имунитет и антикорупционните политики в източноевропейските страни.