Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Анализатори от ЦППКОП участваха в конференция за бежанската криза

Анализатори от ЦППКОП участваха в  конференция за бежанската криза

Анализатори от специализираната администрация на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) участваха в международна конференция, посветена на проблемите на разрастващата се в последните години бежанска криза. Форумът бе организиран от Института за държавата и правото при БАН и ЦППКОП и събра представители на държавни институции, академичната общност, международни учени.

„За никого не е тайна, че старите канали за трафик на хора, на стоки и наркотици, сега са овладени с много по-голям интензитет от трафикантите  на бежанци. Тези лица печелят значителни средства на гърба на човешкото страдание". Това обяви и.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова в експозето си на форума.  Тя представи новия проект на Центъра - „Анализ на законодателството на ЕС за убежището и бежанците. Модел на решение на бежанския проблем и хуманитарната криза. Противодействие на организираната престъпност и корупцията, свързани с миграционните проблеми".

Цел на проекта е да се формулират конкретни предложения за осъвременяване, допълване и усъвършенстване на съответните наказателноправни мерки. „Препоръчваме да се предвиди наказателна отговорност и за приготовление и подбуждане към каналджийство. По този начин ще се осигури действително всеобхватна наказателноправна закрила на обществените отношения, осигуряващи спазването на реда за преминаване през границата на страната", каза Ралица Илкова, ръководител на проекта и директор в специализираната администрация на ЦППКОП.

Според анализаторите на Центъра е спорен законодателният подход каналджийството на едно лице и на група от хора да е еднакво наказуемо. Илкова посочи, че от съществено значение за превенция и противодействие на незаконното превеждане на бежанци през границата би било задължително отнемане в полза на държавата на превозното средство, независимо от това чия собственост е, както и дали стойността му съответства на тежестта на извършеното престъпление.

Проф. Ирена Илиева от БАН приветства предложенията на ЦППКОП и акцентира в експозето си върху факта, че търговията с хора не е уредена в българското законодателство. Презентацията на Центъра бе позитивно оценена и от холандския професор по международно публично право Марсел Брус, който прояви интерес към взаимодействието на България с останалите държави-членки на ЕС във връзка с бежанското право.

Николета Клисарска от Държавната агенция за бежанците при МС представи актуални данни за бежанския проблем. През 2015 г. е достигнат своеобразен пик на молбите за придобиване на статут на бежанец  - 20 391 молби. За периода 1993 г.- 2016 г. най-много бежанци в страната са от Сирия (18 151), Афганистан (17 451) и Ирак (15 258). Статистиката от настоящата година (януари-април 2016 г.) показва, че преобладават молбите от граждани на Ирак и Афганистан, следвани от Сирия, Пакистан и Иран. Данните сочат, че по-голям процент от бежанците са мъже, както и че най-голям дял имат бежанците без образование или тези с начално/основно образование.   

Докладите на участниците в кръглата маса ще бъдат публикувани в двуезичен сборник (на български и английски език), както и ще бъдат достъпни на интернет страницата на ЦППКОП. 

Тук може да се запознаете с експозето на ЦППКОП:

 

  

Снимки: в-к "Строител"