Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Експерт от ЦППКОП участва в сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие към ООН

 


  Експерт от специализираната администрация на ЦППКОП участва в редовната сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие (CCPCJ) към ООН. Събитието се проведе в периода 23.05.2016 г. - 27.05.2016 г. в гр. Виена, Австрия. На форума са обсъждани проблемите на тероризма, корупцията, трафика на хора, както и нарастващия бежански поток и спазването на човешките права.

  В рамките на панела „Противодействие на корупцията за социален мир" са били представени данни за най-често проявяващите се престъпни деяния в Европа. Констатациите са, че в Западните Балкани и т.нар. „балкански маршрут" преобладават три вида престъпления: трафик на наркотици, „каналджийство" и корупция. Според изнесената информация, годишната калкулация за този регион отчита близо 28 млрд щ.д. „нетна печалба" от трафика на наркотици и корупцията, а само за 2015 г. бежанците, които са били обект на „каналджийство", са близо 1 млн. души. Експертите отчитат процъфтяване на едно съпътстващо корупцията престъпление, а именно - изготвянето на фалшиви документи (необходимо както при трафика на наркотици, така и при трафика на хора и каналджийството).

  В рамките на панела „Тероризъм и корупция" са били обсъждани връзките между корупцията и тероризма - корупцията подпомага тероризма, посредством достъпа до специфични технологии (пилотите от терористичните атаки в САЩ от 11 септември 2001 г. са получили авиолицензите си от съответните органи след даване на подкуп); корупцията благоприятства финансирането на тероризма чрез използване на сходни схеми за пране на пари; корупционните рискове в граничните пунктове, полицията, армията и др. Предмет на дискусията е било и укриването на придобитите по незаконен начин парични средства в офшорни компании, при които доставчикът на пари е скрит и корупцията подпомага описаното явление чрез липсата на интегритет в публичната сфера, която да го установи.

  На Редовната сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие към ООН е дискутирано и прилагането на Конвенцията на ООН против корупцията. Тя е ратифицирана от 178 държави и е фокусирана върху превенцията на корупцията. При оценката на прилагането на Конвенцията се отчитат значителни пропуски от страна на ратифициралите я държави.