Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Министерство на здравеопазването ще изготвят Концепция за доставка на медицински изделия

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Министерство на здравеопазването (МЗ) ще обединят своите усилия за изготвяне на Концепция за доставка на медицински изделия. Идеята е да се разширят правомощията на Централния орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване".  

В началото на 2015 г. ЦППКОП и Министерство на здравеопазването изработиха Концепция за Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектора, която бе приета от Министерски съвет през февруари 2015 г.  Документът е в съответствие с изискванията на европейското законодателство, с приетата Програма на правителството и с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020  г.

„Нашето партньорство с Министерство на здравеопазването има видими резултати. Предложихме създаването на Централния орган с цел икономия на време, на административен и финансов ресурс на болниците. Още по-голям обаче е благоприятният ефект за пациентите, защото създаването на електронна платформа за търговия с лекарства ще доведе до намаляване на цените на лекарствата за лечебните заведения. Подобен ефект очакваме и при търговията с медицински изделия", обясни Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП. Според нея онлайн търговията с лекарства и медицински изделия ще поощри конкуренцията и ще доведе до по-изгодни условия за възложителите в сектора. „Успяхме да обединим няколко инструмента, между които са електронната борса и електронните регистри, и по този начин ще противодействаме на корупцията", каза още и.д. ръководителят на ЦППКОП.

Предстои сформиране на Междуведомствена работна група с експерти от двете институции.