Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Експерти дискутираха рисковете за националната сигурност в следствие на бежанския и миграционен натиск

Рисковете и заплахите за България в следствие на бежанската криза в Европа бяха тема на дискусия, организирана от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП). Кръглата маса се проведе на 14 октомври в Центъра и в нея участва Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността при Министерски съвет.

„Дискусията е продължение на проведената в края на месец септември кръгла маса, посветена на бежанския проблем. Събрахме специалисти, които да идентифицират рисковете от терор и опасността от радикализация на бежанците и да предложат мерки за неутрализиране", посочи Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.

Георги Кръстев допълни, че идеята на форума е да се превърне в постоянен формат на събиране на различни гледни точки, които да бъдат отчитани в процеса на вземане на управленски решения.

В кръглата маса участваха представители на държавни институции, ангажирани с проблемите на бежанския поток - ГД „Гранична полиция" към МВР, ГД „Миграция" към МВР, МВнР, ДАНС, Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето и др. Събитието бе уважено от Петя Тянкова, заместник-министър на правосъдието, Деница Сачева, заместник-министър на труда и социалната политика, д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната.

С презентации участваха преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски", Нов български университет и ВСУ „Черноризец Храбър", както и учени от Института за държавата и правото при БАН, Института за балканистика при БАН, Института за изследване на населението и човека при БАН. Представители на неправителствения сектор (Институт „Отворено общество", Български червен кръст и др.) също се включиха в дебата.

ЦППКОП и Съветът по сигурността при МС планират продължение на дискусията със среща между експерти в края на месец ноември.

 

Тук може да се запознаете с презентациите на участниците: