Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП изготви доклад с рискове за националната сигурност вследствие на бежанската криза

Експерти от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) изготвиха доклад на тема: „Рискове за националната сигурност, произтичащи от бежанската вълна в Европа". Това е втори доклад на Центъра по проблемите на засиления бежански и миграционен натиск, след като през месец декември 2016 г. институцията препоръча 28 законодателни и организационни мерки във връзка с превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност в контекста на бежанския проблем.

„Нашите експерти анализираха основните стратегически документи за установяване на рискове и заплахи за националната сигурност. Извърши се анализ на Доклада за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г. Отчели сме становища на редица университетски преподаватели, учени от БАН, дипломати и експерти, които участваха в организираните от ЦППКОП и Съвета по сигурността към МС кръгли маси. Проследили сме и медийни публикации по темата", обясни Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.

На база изследваните документи и становища на експерти, са формулирани както рисковете и заплахите за националната сигурност, произтичащи от бежанския проблем, така и мерките за тяхното противодействие.

„Управлението на държавата на политическо ниво е предприело необходимите и навременни мерки за стратегическото очертаване на рисковете и опасностите за България вследствие на бежанската и миграционна криза. Изказвам благодарност на участниците в дискусиите в Центъра, които допринесоха за идентифициране на нови опасности и предизвикателства пред държавата", каза още Елеонора Николова.

На форумите в ЦППКОП Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, отбеляза, че различните гледни точки и изводите на експертите ще бъдат отчитани в процеса на вземане на управленски решения.

Тук може да се запознаете с доклада на Центъра: