Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова взе участие в дискусия за административната тежест за бизнеса

Елеонора Николова взе участие в  дискусия за административната тежест за бизнеса

„Регулаторните режими и административната тежест за малките и средни предприятия в действителност не намаляват и реформите за подобряването на бизнес средата остават само добри пожелания. Въпреки, че държавното управление се хвали, че стотици милиони са спестени на бизнеса, не намираме доказателства за това в бюджетите през последните години". Това обяви Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП)  в дискусия в рамките на конференция на тема: "Пътна карта на бизнеса 2017".  Събитието се проведе на 24 февруари и бе организирано от Българската стопанска камара и сп. "Икономист".

Елеонора Николова посочи, че сравнение между бюджетите през последните пет години показва, че приходите от такси в приходната част на републиканския бюджет не намаляват. „За 2017 г. например са предвидени над 1 милиард лева приходи от такси. Това са суми, които бизнесът плаща извън прякото данъчно облагане", каза тя.

Служебният министър-председател Огнян Герджиков също акцентира върху проблема с увеличаването на фискалните тежести върху бизнеса. Според него за последните три години  увеличението е около 40% и таксите вече „играят ролята на скрити данъци". Герджиков декларира готовността на правителството да реализира няколко положителни стъпки за намаляване на административната тежест.

По отношение на общинските бюджети се наблюдава подобна тенденция - 40 процента от бюджета на Столична община например се формира от приходи от такси. „Общините допълват дефицитите в бюджетите си от такси", каза Елеонора Николова.

И.д. директорът на ЦППКОП изнесе данни във връзка с административната тежест за бизнеса:  520 административни структури предоставят услуги на гражданите и бизнеса и администрират регулаторни режими; 2950 са нормативните актове на национално и местно ниво; 1512 административни услуги, предоставяни от всички администрации,  според справка от Административния регистър (АР); 1077 режима,  предоставяни от всички администрации  (справка от АР за вписаните услуги и режими към 20.02.2017 г.).

ЦППКОП е разработил проект на тема: „Ограничаване на корупционните практики в общините чрез намаляване на административната тежест върху малкия и среден бизнес". Изследването е направено съгласно  утвърдената  методология на Центъра и в него са очертани проблемни зони и дефицити и са предложени мерки за тяхното ограничаване.

„Изпълнителната власт ще бъде запозната с изводите и препоръките на Центъра. Докладът по проекта ще бъде публикуван на интернет страницата", каза още Елеонора Николова.