Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Делегация от Република Латвия посети ЦППКОП

Делегация от Република Латвия посети ЦППКОП

Делегация от Република  Латвия посети Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), за да се запознае с функциите и проектната дейност на институцията. Работната среща се проведе на 5 април и бе организирана от Дирекция АФКОС-МВР в качеството й на национална точка за контакт със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС и държавите-членки.

В делегацията участваха г-жа Ната Ласмане, директор на одитния орган в Министерство на финансите (МФ), Илона Скоробогатова, старши одитор в МФ, Янис Минас, прокурор в Криминалния отдел към Главния прокурор на Латвия и г-н Кристапс Калнинс, разследващ измами със средства на ЕС към Държавната полиция.   

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова представи структурата, функциите и проектната дейност на Центъра. Гостите проявиха интерес към защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция, комуникационната политика и модела за партньорство на ЦППКОП, както и към информационно-аналитичната система на институцията.