Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Делегация от САЩ посети ЦППКОП

Делегация от САЩ посети ЦППКОП

Делегация от Министерство на правосъдието на Съединените Американски Щати посети Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), за да се запознае с дейността и функциите на институцията. Срещата се състоя на 3 май и в нея се включиха анализатори от Центъра, които разработват проекти с антикорупционни мерки.

"Идеята е да се информираме за антикорупционната система в България, както и да обсъдим как да подпомогнем България в борбата с корупцията", обясни Браян Маннинг, секретар по политическите въпроси към Посолството на САЩ в България.  

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова запозна гостите с методологията на Центъра, както и с конкретни предложения за редуциране на корупционния риск в различни сфери. "Идеята за създаването на ЦППКОП е не само да се идентифицират корупционните вратички, но и да се оздрави цялата изпълнителна власт на местно и централно ниво. Ние прилагаме системен подход, защото единичните мерки не работят или имат само краткотраен ефект", каза Николова.

Сред обсъжданите теми бяха прозрачността при процедурите по обществени поръчки, гарантиране на независимостта на антикорупционните структури, върховенството на закона, международното сътрудничество и др.

На срещата се дискутираха и възможностите за разширяване на взаимодействието между България и САЩ чрез обмен на опит и експертиза във връзка с превенцията на корупционни практики.