Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Представител на ЦППКОП взе участие в сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие към ООН

Представител на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) взе участие в 26-та редовна сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие (CCPCJ) към  Организацията на обединените нации (ООН). Събитието се проведе в периода 22.05.2017 г. - 26.05.2017 г. в гр. Виена, Австрия.

Българската делегация е акцентирала върху поставянето на човешките права и върховенството на закона в центъра на националната политика по отношение на наказателното правосъдие. В експозето са били посочени усилията на държавата за противодействие на корупцията, както и активното участие в антикорупционни мониторингови механизми, в това число и по спазването на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Отчетен е бил напредъкът по отношение криминализирането на деяния като финансиране на всякакъв вид дейности, свързани с тероризма, включително набирането, обучаването и пътуването с цел тероризъм. Засегнат е бил и проблемът с наказателноправната защита на пострадалите от трафика на хора и каналджиийство.

В рамките на събитието са били проведени редица съпътстващи срещи и дискусии, организирани от делегатите на различни държави. По инициатива на Правителството на Финландия и Международната антикорупционна академия (IACA) се е провел дебат на тема: „Превенция на престъпността посредством активизиране на антикорупционните усилия: сила в синергичността". Акцентирано е било върху ключовата роля на антикорупционното образование и обучение за успеха на държавната политика по противодействие на корупцията.

По време на отделните дискусии са били обсъждани теми като уеб базирания трафик на оръжия, градската престъпност, трансграничното сътрудничество, партньорството между държавните органи и гражданското общество за противодействие на корупцията и др.

Тук може да се запознаете с подробен доклад от събитието: