Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП бе отличен с грамота в Националния конкурс за награди "Икономика на светло"

ЦППКОП бе отличен с грамота в Националния конкурс за награди

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) получи грамота в категорията "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата". Отличието е в тазгодишното издание на националния конкурс "Икономика на светло", организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Събитието се проведе на 12 юни 2017 г. и в него участва министър-председателят Бойко Борисов.

Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло" и медиите.

ЦППКОП бе номиниран за: "изготвянето на доклади, които анализират корупционни възможности в различни сфери на обществено-политическия живот и предлагат комплекс от мерки за борба с неформалната икономика". Организаторите от АИКБ специално са посочили доклада на ЦППКОП по проект: "ТЕЛК и инвалидни пенсии", който "разкри сериозни злоупотреби и източване на обществени фондове чрез системно предоставяне на инвалидни пенсии на лица без такива права".

"Приемам номинацията като признание за задълбочената работа на нашите анализатори, които идентифицираха корупционни вратички при освидетелстването от ТЕЛК. С доклада искахме да сигнализираме изпълнителната власт за сериозни нарушения, но и същевременно да посочим решения как по-справедливо да се разпределят публичните средства и да се пресекат възможностите за неправомерно източване на системата", коментира Елеонора Николова. Тя допълни, че задачата за изготвянето на доклада е била поставена с Националната програма за реформи Европа 2020, както и по препоръка на ЕК за въвеждане на по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност.