Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП организира кръгла маса за корупционните рискове в сферата на медицинските изделия

ЦППКОП организира кръгла маса за корупционните рискове  в сферата на медицинските изделия

„В България секторът с медицински изделия е в голяма степен неконтролиран. Държавата се е оттеглила, тя не контролира цени, търговци и всъщност системата се стреми да прехвърли финансовата тежест за медицинските изделия изцяло върху пациентите" - това обяви Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност  (ЦППКОП) на кръгла маса на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия".  Форумът се проведе на 25 септември и в него взеха участие представители на държавни институции, неправителствени организации, експерти. Събитието бе организирано с подкрепата на Министерство на здравеопазването и фондация „Конрад Аденауер".

Елеонора Николова съобщи, че доставчиците на лекарствени изделия, регистрирани в България са 330, докато на медицински изделия -  над 1100. НЗОК възстановява малък обем от цената на изделието, а по-голямата част от средствата се отделят от джоба на пациентите. „Цените на медицинските изделия се определят според волята и въображението на търговците и лекарите, които често се договарят помежду си. Това е една схема, която е публично известна. Най-потърпевши от този печеливш бизнес са пациентите", обясни и.д. директорът на ЦППКОП. Поради тези причини Центърът разработва проект на тема „Идентифициране на възможности за корупционни практики във връзка с доставката и употребата на медицински изделия. Модел на решение", като темата е в изпълнение на Плана за действие по препоръките на Доклада на ЕК за 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.

  

Екип от анализатори на Центъра вече са идентифицирали пропуски и слабости в сферата на медицинските изделия - многобройна и противоречива нормативна уредба; липса на ясно разписани правила; усложнени процеси и процедури, голяма част от които непрозрачни; недостатъчен контрол; липса на координация и взаимодействие между отделните структурни елементи от националната здравна система, имащи отношение към производството, вноса, дистрибуцията, доставките, придобиването и извеждането от употреба на медицинските изделия.  Посочва се и проблемът с интегритета на лицата, ангажирани на различни позиции в сектора на доставката и употреба на медицински изделия.

Експертът от ЦППКОП Биляна Иванова посочи, че в държавата не съществува орган, който да е в състояние да калкулира колко на брой медицински изделия и на каква цена се реализират ежегодно на българския пазар. Открити остават въпросите за регулирането на вноса на изделията; определянето на цената, която НЗОК заплаща за изделието;  рисковете за пациентите при използването на имплантиеруеми медицински изделия; качеството на изделията и др.

„Центърът ще предложи мерки за редуциране на корупционните възможности в тази рискова област, ще опитаме да пресечем развихрилите се лобистки интереси, защото медицината е преди всичко хуманна професия, а не бизнес", каза Елеонора Николова. Според нея целта на кръглата маса не е да се издават присъди и посочат виновни, а да се намери дългосрочно решение на проблема.

„Проблем е, че в България няма единен регистър на медицинските изделия. След широко публично обсъждане такъв трябва да се изработи и едва тогава да се пристъпи към регулация на цените и на пазара чрез създаване на електронен търг за закупуване и на медицински изделия" - това обяви заместник-министърът на здравеопазването маг.-фарм. Лидия Нейчева. Тя допълни, че приоритет на настоящото ръководство на МЗ е да постави пациента в центъра на здравните грижи и услуги.

Специален гост на форума бе д-р Франк Бьоме, прокурор и антикорупционен експерт във Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите (ФРГ). Той представи германския Закон за противодействие на корупцията в здравеопазването, който е в сила от юни 2016 г. Със закона се инкриминира активния и пасивния подкуп в сферата на здравеопазването, което засяга лекари, зъболекари, ветеринарни лекари, медицински сестри, болногледачи, акушерки и др. Наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба. При особено тежки случаи (подкуп в особено голям размер или когато извършителят е член на организирана престъпна група) е предвидено от 3 месеца до 5 години лишаване от свобода. Предлагащият подкуп също попада под ударите на закона, като последствията за него са същите като за получаващия.

Становищата на участниците в кръглата маса ще бъдат взети предвид от експертите на ЦППКОП при изготвянето на заключителния доклад по темата. Докладът ще бъде изпратен до компетентните органи на изпълнителната власт и публично оповестен на страницата на институцията.

 

Тук може да се запознаете с презентациите на участниците: