Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Фондация ЦППИП подписаха меморандум за сътрудничество

ЦППКОП и Фондация ЦППИП  подписаха меморандум за сътрудничество

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари"  (ЦППИП)  подписаха  на 28 септември Меморандум за сътрудничество за противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.  Подписи под споразумението положиха Елеонора Николова,  и. д. директор на ЦППКОП и д-р Николай Алдимиров, председател на УС на Фондация ЦППИП.

„Целта на меморандума е да обединим нашите усилия в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Това е добър пример за сътрудничество между държавни институции и неправителствен сектор. Очаквам то да се реализира чрез различни форми като например партньорство по европейски проекти и други съвместни инициативи", каза Елеонора Николова.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на тези явления, организиране на семинари, кръгли маси и конференции, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.

 „Сътрудничеството между държавния и неправителствения сектор може да доведе до по-добри резултати в борбата с негативните практики", обяви  д-р Алдимиров и допълни, че ЦППИП има подписани меморандуми за сътрудничество и с други държавни институции.

На церемонията присъстваха Ренета Николова, Иван Станоев и Емил Асенов, членове на УС на Фондацията.