Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Посланикът на Германия посети ЦППКОП

Посланикът на Германия посети ЦППКОП

Посланикът на Федерална република Германия г-н Матиас Хьопфнер посети вчера Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП). Той се срещна с ръководството на Центъра, за да се запознае с целите и философията на проекта БОРКОР, както и с работата на институцията.

И.д. Директорът на Центъра г-жа Елеонора Николова информира госта за изпълнението на проекта, както и развитието на средството за неговата реализация - ЦППКОП.

„Нашата първа задача е изработването на интервенционна система от мерки в областта на обществените поръчки. Независимо, че всяка година се променя законът за обществените поръчки, бизнесът разглежда поръчките като непрозрачни и непрофесионално подготвени", обяви г-жа Николова. Тя допълни, че тенденцията за монополизиране на пазара на обществените поръчки, засяга особено малките и средни фирми, които търпят най-много загуби по време на криза.

Посланик Хьопфнер акцентира върху значимостта на темата и обществените очаквания за конкретни резултати от дейността на Центъра. „Германски инвеститори са поставени под натиск и имат впечатление, че някои обществени поръчки са формулирани по начин, който облагодетелства местни фирми", каза Негово Превъзходителство. Според посланик Хьопфнер намирането на решение по този проблем ще улесни и привличането на нови чуждестранни инвестиции.

„Проблемът в обществените поръчки се крие в заданието на възложителя, защото голяма част от администрацията не разполага с достатъчно капацитет за изработване на качествено задание. В помощ на възложителя се намесват самите изпълнители и подпомагат администрацията, като понякога се формулират дискриминационни условия", обясни г-жа Николова. Тя допълни, че браншови организации сами търсят подкрепа от ЦППКОП, за да споделят проблемите на своя бизнес. И.д. Директорът на Центъра акцентира върху значението на срещите с представителите на бизнеса като източник на допълнителна информация по отношение на пазара на обществените поръчки.

Г-н Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проекта БОРКОР, запозна посланик Хьопфнер с работата на обучените анализатори на Центъра, които са дългосрочно командировани от различни държавни ведомства. Той показа визуализирани резултати от правни анализи на Закона за обществените поръчки, както и идентифицирани там слаби места.

„Възможностите за корупция се крият не само в законите, а по-скоро в подзаконовите актове, които регулират процедурите. В края на годината ще предложим на нашия ръководен орган - Консултативния съвет модел за решение", обяви г-н Шлотерер.

Г-жа Николова допълни, че резултатите от анализите и предложените от ЦППКОП мерки ще бъдат публикувани на интернет страницата на Центъра с цел осигуряването на прозрачност.

Посланик Хьопфнер пожела успех на проекта БОРКОР и изрази желание да посети отново ЦППКОП.