Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП се срещна с представители на неправителствения сектор

И. д. Директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) г-жа Елеонора Николова се срещна на 14 септември с представители на неправителствените организации Институт за развитие на публичната среда и НПО Линкс.

„Ще работим с неправителствения сектор, който ще ни предоставя емпирична информация и качествени анализи", обяви г-жа Николова. Тя допълни, че от своя страна ЦППКОП се занимава с анализ на правни норми, процедури и повтарящи се системни грешки в администрацията.

„Комплексът от мерки, върху който работим, има адресат Народно събрание, министерства, които изработват подзаконови актове. Нашият управителен орган - Консултативен съвет, е едно от най-големите ни достойнства, защото там са представени всички власти", обясни г-жа Николова. Консултативният съвет ръководи методически дейността на Центъра. Негов председател е вицепремиерът и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов.

„Трябва да сме съюзници и да конкретизираме нашето партньорство", обяви г-жа Антоанета Цонева, председател на УС на Института за развитие на публичната среда.

Неправителствената организация ще представи в началото на октомври доклад за конституирането и дейността на ЦППКОП, който ще включва още наблюденията на организацията за обществените очаквания към Центъра през призмата на медиите, както и методология на комплексния модел БОРКОР, обучение на анализаторите и др.

За целта на изследването, представителите на НПО се срещнаха с г-н Ролф Шлотерер, съветник на министър Цветанов и автор на проектните концепции БОРКОР.

„Не ни интересуват симптомите, защото се повтарят постоянно в различни сюжети, а причините. Нашите интервенционни системи от мерки атакуват причините за корупцията", обясни г-н Атанас Матев, ръководител дирекция „Планиране и управление на проекти". Според него т.нар. „добри практики" са се провалили, а БОРКОР се опитва с помощта на анализ, подчинен на научни методи, и модерен софтуер да открие и неутрализира причините за корупционните явления.

„БОРКОР е модерен процес за обработване на информация, чрез който се създават условия за изработване на сложни качествени решения", обобщи г-н Ролф Шлотерер.