Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Институтът за развитие на публичната среда развенчават митове за БОРКОР

дискусията „Боркор - между митовете и корупционните реалности

„През април 2012 отворихме вратите на Центъра за превенция и противодействие на превенцията и организираната престъпност (ЦППКОП). Дългото мълчание позволи празния терен да се запълни с митове и легенди". Това обяви и.д. Директор на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова на дискусията „Боркор - между митовете и корупционните реалности", организирана от Института за развитие на публичната среда. На нея бяха представени резултатите от граждански мониторинг върху дейността на ЦППКОП. Мониторингът е извършен от експерти на неправителствената организация въз основа на медийни публикации, анализ на документи, интервюта с ръководството на Центъра и др.

Г-жа Николова разясни ролята на Центъра като аналитична структура, която няма за цел да „бори" корупцията, а да разработи мерки в областта на превенцията. Тя призова за развенчаване на мита, създаден при изграждането на Центъра, че само МВР и ДАНС „борят" корупцията, а останалите органи са „израстъци, създаващи институционален хаос".

На дискусията присъстваха представители от ВКС, ВКП, Министерството на правосъдието, Сметната палата МВР, ДАНС, които са представени и в ръководния орган на Центъра - Консултативен съвет. Главният секретар на ДАНС г-н Младен Георгиев призова за повече толерантност и разбиране по отношение на новия интелектуален продукт, който ще предложи ЦППКОП. Той, както и другите изказали се, изразиха институционална подкрепа за проекта.

„Няма устойчиви механизми за гаранции, че мерките, които ще предложи Центърът, ще бъдат приети", обяви г-жа Рада Смедовска - Тонева от неправителствената организация „Риск Монитор". И.д. Директор на ЦППКОП г-жа Николова каза, че не може да си представи политическа партия, която да „се откаже от внедряването на мерките, защото това означава да се самоубие". Тя допълни, че предложените мерки ще бъдат измерими, тоест наблюдавани и коригирани.

„Обещавам, че думата анализ с работата на БОРКОР ще добие не само в България едно ново съдържание", обяви г-н Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проектната концепция БОРКОР. Той обясни още, че БОРКОР се реализира на принципа на икономичността - „всеки лев, който се влага в проекта, носи ползи". Директорът на Центъра г-жа Николова допълни, че вече е разработен нов устройствен правилник, който да отговаря най-пълноценно на нуждите на ЦППКОП като първата в България матрична организация. В нея се съчетават йерархичната линейна система с проектната организация, по която работи ЦППКОП.

В доклада на Института за развитие на публичната среда се препоръчва на интернет страницата на ЦППКОП да се публикуват протоколите от заседанията на Консултативния съвет. Друга препоръка е в състава на управителния орган на Центъра да „бъдат включени и представители на законодателната власт извън управляващата партия, за да се постигне баланс в състава на КС и се осигурят по-високи гаранции за дългосрочност на проекта".

„Ако предложите работещ инструмент, ще имате нужда от адвокати", обяви Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда и призова за по-интензивен диалог на Центъра с неправителствените организации.