Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Работна група ще анализира необходимостта от координиращ орган в борбата с корупцията

Представители на законодателната, съдебната и изпълнителната власти ще участват в работна група, която ще извърши анализ и подготви предложения във връзка с препоръката на Европейската комисия за създаването на орган, който да поеме ролята на координиращо звено в противодействието на корупцията. Дейността по конституирането на групата ще се подпомага от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет (ЦППКОП).

Това стана ясно на проведеното на 31 октомври заседание на ръководния орган на Центъра - Консултативен съвет (КС), в който участват представители на трите власти. Председател на КС е вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.

До 7 ноември представителите на законодателната и съдебната власти трябва да представят своите становища относно председателството и състава на работната група.

Представителите на изпълнителната власт ще бъдат определени от министрите, участващи в Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС, и от председателя на ДАНС. В нея влизат министрите на вътрешните работи, на финансите, на правосъдието, на здравеопазването, на икономиката, на енергетиката и туризма, както и на регионалното развитие и благоустройството. Ще има и представител на Сметната палата.

И.д. Директор на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова запозна членовете на Консултативния съвет с хода на изпълнение на първата задача на Центъра - „Модел на решение в областта на обществените поръчки", който трябва да бъде представен в края на годината. В края на ноември г-н Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проектната концепция БОРКОР, ще изпрати в писмен вид до членовете на КС актуална информация във връзка с готвения доклад по възложената задача, включително и организацията по изграждане на електронен регистър за обществените поръчки.

Протокол от заседанието на управителния орган на ЦППКОП ще бъде публикуван на интернет страницата на Центъра на адрес: http://borkor.government.bg.