Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова покани депутати от Комисията за борба с корупцията да посетят ЦППКОП

На среща в Парламента и.д. Директорът на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова покани депутатите от Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика да посетят институцията. „За нас е важно взаимодействието с парламентарната комисия и ще се радвам да посетите работните места на нашите анализатори", обяви г-жа Николова.

Ръководството на Центъра, както и г-н Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, се срещнаха с Комисията за конфликт на интереси по покана на депутатите.

Г-жа Николова акцентира върху факта, че ЦППКОП започва да функционира като структура на 17 юни 2011, когато от МС се осигурява финансовото обезпечаване. „Ние работим по два проекта едновременно - организационното изграждане на Центъра и същевременно изработваме Модел на решение в областта на обществените поръчки", каза г-жа Николова. Тя допълни, че паралелното реализиране на тези задачи е отговор на обществените очаквания към ЦППКОП.

Ръководителят на Центъра обясни още, че мерките, които ще бъдат предложени в края на годината, ще бъдат ситуирани в областта на превенцията - преди да бъде създаден законодателен акт или взето управленско решение. ЦППКОП изработва стандарти за провеждане на обществени поръчки, както и предложения за подобрения в законодателството. „Принципът на икономичност отсъства в държавната администрация. Конкуренцията не намира приложение, а тя е обратната страна на корупцията", обяви още пред депутатите г-жа Николова.

Директорът на Дирекция „Планиране и управление на проекти" в ЦППКОП г-н Атанас Матев запозна присъстващите с проектната концепция БОРКОР, която утвърждава уникален по рода си стандарт за разработване и внедряване на системи от мерки срещу корупцията.

Председателят на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика г-н Бойко Великов поиска депутатите да получат в писмен вид експертните концепции БОРКОР. Той препоръча в управителния орган на ЦППКОП - Консултативен съвет, да има и представител на парламентарно представената опозиция. Подобна препоръка отправи и Институтът за развитие на публичната среда в мониторинговия си доклад за работата на Центъра, представен през изминалата седмица.

„Подобно решение не зависи от нас, а от Консултативния съвет. Всеки член на комисията обаче е добре дошъл при нас в Центъра, за да се компенсира това отсъствие в съвета", коментира г-н Петко Сертов, заместник-директор на ЦППКОП.