Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Ползотворна работна среща на ЦППКОП и БСК

 Имаме намерение в близко бъдеще да разработим и реализираме проект с основна цел разкриване и ограничаване на корупционните рискове в контекста на действащите регулаторни режими

23.07.2014

Усъвършенстване правните норми и процедурите, повишаване публичността и прозрачността са сред мерките, които ЦППКОП предлага относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 Всички слаби места, установени при анализа на Центъра, бяха представени на състоялата се днес пресконференция.

16.07.2014

ЦППКОП представя мерки за превенция на корупционни рискове при изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г.

Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“ (ОПИК), е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра.

15.07.2014

ЦППКОП с първа работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“

 Днес бе проведена първата работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“, по който Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) работи по изготвяне на цялостен анализ относно възможните корупционни практики и мерки за превенция в тази област.

04.07.2014

Заключителна работна дискусия по „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“

 На 03.07.2014 г., ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и представители на Националната агенция по приходите (НАП) и Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българска академия на науките (БАН) проведоха финална дискусия относно „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“.

03.07.2014

Резюме на БАН относно анализ на информационното осигуряване на разработения в ЦППКОП комплексен модел БОРКОР

По инициатива на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе потърсено съдействие и екпертно мнение от страна на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на Българска академия на науките (БАН) относно изготвянето на анализ на информационното осигуряване на комплексния модел БОРКОР и работата с него:

30.06.2014

ЦППКОП продължава активната си работа по анализа на корупционните фактори в лекарствената политика и търговията с лекарства

На 25.06.2014 г., ръководството на ЦППКОП проведе работна дискусия с доц. д-р Жасмина Мирчева и г-жа Димитрина Апостолова.

26.06.2014