Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Експерти дискутираха рисковете за националната сигурност в следствие на бежанския и миграционен натиск

Дискусията е продължение на проведената в края на месец септември кръгла маса, посветена на бежанския проблем.

24.10.2016

ЦППКОП организира кръгла маса за рисковете от бежанската вълна

Форумът е в синхрон с проекта, който Центърът разработва – „Анализ на законодателството на ЕС за убежището и бежанците. Модел на решение на бежанския проблем и хуманитарната криза. Противодействие на организираната престъпност и корупцията, свързани с миграционните проблеми“.

27.09.2016

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камарата на строителите в България

ЦППКОП ще проведе среща с КСБ във връзка с възможностите за намаляване на административната тежест и облекчаване на малките и средни фирми.

21.09.2016

ЦППКОП и Министерство на здравеопазването ще изготвят Концепция за доставка на медицински изделия

В началото на 2015 г. ЦППКОП и Министерство на здравеопазването изработиха Концепция за Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектора, която бе приета от Министерски съвет през февруари 2015 г.

19.09.2016

ЦППКОП и Съветът за административна реформа организираха форум за оценка на въздействието на законодателството

Поводът за кръглата маса бе приемането на промените в Закона за нормативните актове, които ще влязат в сила в началото на ноември 2016 г

11.07.2016

Експерт от ЦППКОП участва в сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие към ООН

 

17.06.2016

Анализатори от ЦППКОП участваха в конференция за бежанската криза

Форумът бе организиран от Института за държавата и правото при БАН и ЦППКОП

07.06.2016