Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

]init[ реализира софтуер за анализ "BOReg" за разработване на ефективни мерки срещу корупцията в България

ЦППКОП публикува прессъобщение на германската фирма ИНИТ АД – партньор на Центъра по проекта БОРКОР.

27.11.2015

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камара на строителите в България

Ръководителят на Центъра и експерти от специализираната администрация присъстваха на дискусията, която се проведе на 28 септември.

29.09.2015

ЦППКОП изготви препоръки за разработване на секторни антикорупционни планове

Дейността е в синхрон с приетата през април 2015 г. Национална стратегия по превенция и противодействие на корупцията (2015 – 2020)

18.09.2015

ЦППКОП изготви Доклад по проект „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор“

Докладът съдържа анализи на инструментите, стандартите и добрите практики, както и предложения за оптимизиране на регламентацията на етичните стандарти за почтеност.

31.08.2015

Основателят на „Прозрачност без граници“ проф. Петер Айген посети ЦППКОП

 „Вашето предизвикателство е да мобилизирате гражданското общество, което да подкрепи прилагането на вашите мерки и създаването на политическа воля за това“, каза проф. Айген.

17.06.2015

Работна среща на ЦППКОП с МЗ и НОИ за корупционните възможности при отпускане на инвалидни пенсии

Работната среща е по повод инициирания от ЦППКОП проект: „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и отпускането и промяната на инвалидните пенсии, с цел предложения за мерки за превенция на корупцията“.

01.06.2015

ЦППКОП инициира дискусия за ограничаване на корупционните рискове при отпускане на пенсиите за инвалидност

Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра, акцентира в своето експозе върху ефективността на превантивните антикорупционни мерки пред „скъпото и трудно наказателно преследване“

04.05.2015