Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ОПТИМИЗИРА СЕ СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

30.04.2015

Германската фондация „Конрад Аденауер“ подкрепи завършения информационно-аналитичен инструмент БОРКОР

През месец март 2012 г. Центърът и фондация „Конрад Аденауер“ реализираха съвместно първото публично представяне на антикорупционното звено и целите на стартиралия проект БОРКОР.

23.04.2015

ЦППКОП и „Журналисти срещу корупцията“ ще си сътрудничат по проект „Медиен регистър на корупционната среда в България“

Основна цел на проекта е да се изгради и поддържа собствена информационна база на ЦППКОП.

06.04.2015

Елеонора Николова представи анализ на корупционните възможности при обществени поръчки в строителството

 Изборът на проектите и обществените поръчки на централните органи и общините, които бяха анализирани от ЦППКОП, бе проведен публично през месец октомври 2014 г. чрез теглене на жребий.

23.03.2015

ЦППКОП представи завършен аналитичния инструмент БОРКОР пред изпълнителната власт

 „Дължахме това на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и аз се радвам, че дойдохме“, заяви вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на представянето на дейността и информационно-аналитичната система на ЦППКОП. ...

12.03.2015

Елеонора Николова изнесе лекция в Учебния център на ДКСИ

В лекцията бяха разгледани актуални моменти относно превенцията и противодействието на корупцията.

17.02.2015

Приета е Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, разработена от МЗ съвместно с ЦППКОП

Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване” (ЦОВОПСЗ) се предлага да бъде министърът на здравеопазването.

11.02.2015