Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Партньор на ЦППКОП с признание в Германия

ЦППКОП работи с фирма Инит АД от края на 2011 г, когато се създава Проект мениджмънт офис (ПMO) за координиране на подготвителни дейности по проекти и за технически консултации.

02.02.2015

ЦППКОП изготви Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“

 Главният и най- важен извод е, че предложените от нас мерки за превенция на корупцията чрез реализиране на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ с електронна платформа за възлагане, са в пълно съответствие и унисон с изискванията на европейското законодателство

27.01.2015

Съобщение

 Ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) уведомява потребителите на интернет страницата, че преустановява поддържането на рубриката „Регистър на обществени поръчки с въздействие върху конкурентната среда".

20.01.2015

Елеонора Николова изнесе лекция във Военна академия „Г.С. Раковски“

Експозето на г-жа Николова бе в рамките на специализирания курс по „Антикорупция и превенция на корупцията“, който се провежда във Военна академия „Георги Сава Раковски“.

01.12.2014

„Портали за корупция в здравеопазването“ и мерки за тяхното „затваряне“ представи ЦППКОП

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ днес организира пресконференция на тема: „Портали за корупция в здравеопазването“. ...

12.11.2014

Писмо от ЦППКОП до неправителствения институт за публични политики „РискМонитор“

относно доклад на тема: „Противодействие на организираната престъпност в България: 10 години по-късно“

10.11.2014

Избрани бяха проектите и обществените поръчки, по които ЦППКОП ще проверява и анализира законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Проектът е възложен на екип от анализатори по решение на ръководството на ЦППКОП, предвид високия обществен и медиен интерес, както и поради факта, че Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ предоставя значителни бюджетни средства за изпълнение на целеви проекти и програми на централни органи, организации и общини.

22.10.2014